Hållbarhet

En grupp människor paddlar kajak på det blå skärgårdshavet
Det är viktigt för oss att våra tjänster produceras på ett ansvarsfullt sätt och med respekt för naturen. Vi vill att Skärgårdshavets vackra natur ska bevaras för kommande generationer. Naturen är vår viktigaste samarbetspartner och utan naturen skulle det inte finnas någon Paddling Academy.

På Paddling Academy har vi åtagit oss att utveckla en hållbar naturturism och vi tar ansvar i vår vardag och i all vår verksamhet. Från och med 2023 deltar vi i certifikatprogrammet Green Activities och programmet Sustainable Travel Finland (STF). Vi är också en partner till Naturtjänster och Skärgårdshavets biosfärområde. Du kan lita på att Paddling Academys tjänster produceras på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt.

Våra verksamheters inverkan på miljön

Skärgårdens natur ligger oss varmt om hjärtat och vi vill ta hänsyn till naturens välbefinnande i allt vi gör.

Våra löften till dig och till naturen:

 1. Vi respekterar naturen och minimerar vår miljöpåverkan.
 2. Vi använder förnybar energi.
 3. Vi föredrar produkter och tjänster som produceras lokalt och på ett ansvarsfullt sätt.
 4. Vi återvinner avfall och hjälper dig att också återvinna.
 5. Vi erbjuder upplevelser och tjänster med noll och låga utsläpp
 6. Vi är öppna och ansvarsfulla i vår verksamhet.
 7. När vi rör oss i Skärgårdshavet är vi mycket medvetna om de områden där vi slår läger, tvättar oss, går på toaletten och vilka områden vi inte besöker.
 8. Vi använder så miljövänliga transportmedel som möjligt när vi behöver resa.

Principer för hållbar naturturism

Paddling Academy är verksam i Skärgårdshavets nationalpark som Forststyrelsens sammarbetsparter och vi har aktivt deltagit i utvecklingen av hållbar naturturism i området.

Principerna för hållbar naturturism i Skärgårdshavets nationalpark är följande:

 1. Vi stöder bevarandet av platsernas värden och främjar deras skydd.
 2. Vi minimerar belastningen på miljön
 3. Stärka de lokala aspekterna
 4. Vi främjar platsernas välbefinnande och hälsa
 5. Vi främjar lokal ekonomisk tillväxt och skapande av arbetstillfällen
 6. Tillsammans förmedlar vi destinationens värden och tjänster.
  (Nationalparken Partnerskapsprogram för naturtjänster och turism)

Läs mer om Forststyrelsens principer för hållbar turism här (Länk)

Läs mer om hållbar naturturism i skyddade områden här (Länk)

Uutiskirje liittymislomake
Yhteys lomake